Vi har fokus på alternativa investeringar

Välkommen till OE Capital

OE Capital är ett oberoende värdepappersbolag med fokus på alphagenerering, skapat av alternativa investeringsfonder och long only fonder. Vi representerar ett exklusivt urval av förvaltare vilkas produkter vi introducerar till institutionella kunder i Norden, Luxemburg och Holland. De förvaltare vi arbetar tillsammans med är de vi anser vara de främsta och mest intressanta inom sina respektive strategier och geografiska områden.

Läs mer om oss!