Vi har fokus på alternativa investeringar

[:sv]

Välkommen till OE Capital

OE Capital är ett värdepappersbolag med fokus på alphagenerering, skapat av alternativa investeringsfonder, Grön Infrastruktur, Private Debt, PE och long only fonder. Vi representerar ett exklusivt urval av förvaltare vilkas produkter vi introducerar till institutionella kunder i Norden, Luxemburg och Holland. De förvaltare vi arbetar tillsammans med är de vi anser vara de främsta och mest intressanta inom sina respektive strategier och geografiska områden.

Läs mer om oss![:en]

Welcome to OE Capital

OE Capital is an advisory and capital introduction firm with a focus on alpha, generated by alternative investmentfunds, green infrastructure, private debt and private equity and long only funds. We represent a selection of asset managers, whose products we introduce to Institutional Investors based in the Nordics, Luxembourg and the Netherlands. The managers that we co-operate with are those we judge to be the best and most interesting within their different strategies and geographical areas.
Read more about us![:]