Vi har fokus på alternativa investeringar

Nicklas Fornander valdes in i Bolagets styrelse som ledamot den 4 december 2017

Vid extra bolagsstämma den 4 december 2017 valdes Nicklas Fornander in som styrelseledamot.

 

 

 

Share