Vi har fokus på alternativa investeringar

Om oss

Oscarsson & Engman Capital AB (OE Capital) är ett värdepappersbolag specialiserat på rådgivning och kapitalanskaffning, med säte i Stockholm. Bolaget grundades 2009 av Magnus Oscarsson och Tom Engman och står sedan 4 maj 2010 under Finansinspektionens tillsyn. Under inledningen av år 2010 genomfördes en ägarspridning inom OE Capital genom vilken Georg Ehrnrooth inträdde som indirekt delägare (Sedan december 2016 genom Topsin Investments S.A.). Georg Ehrnrooth har en betydande industriell och finansiell kompetens.

OE Capitals ledning och styrelse har en lång och gedigen erfarenhet samt ett mycket värdefullt nätverk i Norden och internationellt. De har den erfarenhet och förståelse som erfordras för att lyckas med kapitalanskaffningsprocessen mot de professionella och krävande investerarna i marknaden.