Vi har fokus på alternativa investeringar

Om oss

Oscarsson & Engman Capital AB (OE Capital) är ett värdepappersbolag specialiserat på rådgivning och kapitalanskaffning, med säte i Stockholm. Bolaget grundades 2009 av Magnus Oscarsson och Tom Engman och står sedan 4 maj 2010 under Finansinspektionens tillsyn.

OE Capitals ledning och styrelse har en lång och gedigen erfarenhet samt ett mycket värdefullt nätverk i Norden och internationellt. De har den erfarenhet och förståelse som erfordras för att lyckas med kapitalanskaffningsprocessen mot de professionella och krävande investerarna i marknaden.