Vi har fokus på alternativa investeringar

[:sv]Om oss[:en]About us[:]

[:sv]Oscarsson & Engman Capital AB (OE Capital) är ett värdepappersbolag specialiserat på rådgivning och kapitalanskaffning, med säte i Stockholm. Bolaget grundades 2009 av Magnus Oscarsson och Tom Engman och står sedan 4 maj 2010 under Finansinspektionens tillsyn.

OE Capitals ledning och styrelse har en lång och gedigen erfarenhet samt ett mycket värdefullt nätverk i Norden och internationellt. De har den erfarenhet och förståelse som erfordras för att lyckas med kapitalanskaffningsprocessen mot de professionella och krävande investerarna i marknaden.[:en]OE_Capital_Om-ossOE Capital Oscarsson & Engman Capital AB (OE Capital) is an advisory and capital introduction securities company located in Stockholm. Since May 4th 2010 we are authorized and supervised by the Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen. The company was founded in 2009 by Magnus Oscarsson and Tom Engman. The founders have a vast and solid experience including leading positions within the finance industry.

The board and management of OE Capital have access to a broad and exceptionally valuable network, both in the Nordic area and internationally. The managers of OE Capital have the experience and understanding of the financial markets required to succeed in the process of raising capital from the most professional and demanding investors in the market.[:]