Vi har fokus på alternativa investeringar

[:sv]Företagsledning och ägare[:en]Management and ownership[:]

[:sv]

Magnus Oscarsson, VD och delägare

Magnus Oscarsson har 30 års erfarenhet från finansbranschen. Magnus var senast grundare och VD av Holtback & Partners Kapitalförvaltning AB. Fondbolaget förvaltade under framgångsrika former en nordisk L/S hedgefond och en nordisk long/only fond. Magnus var tidigare VD för Julius Baer Nordic. Tidigare ansvarsuppdrag omfattar positioner som partner och medlem i företagsledningen vid ABG Securities AB samt aktiechef och medlem i företagsledningen för Erik Penser Bank. Magnus har sedan 1989 arbetat med institutionell försäljning gentemot kunder i Norden, Europa och USA.  

Tom Engman, vVD (CEFA, Chartered European Financial Analyst) och delägare

Tom Engman har 24 års erfarenhet inom finanssektorn. Tom var senast partner i Holtback & Partners Kapitalförvaltning AB och förvaltare av en nordisk L/S hedgefond och en nordisk long/only fond. Tom har tidigare arbetat som förvaltare av Erik Penser Hedgefond. Fonden genererade en mycket god riskjusterad avkastning till sina andelsägare. Tom har även arbetat som förvaltare av HNWI mandat vid Erik Penser Bank och SkandiaBanken samt som performance och riskanalytiker hos Öhman Kapitalförvaltning. 

Nicklas Fornander, Head of Sales och delägare

Nicklas Fornander har arbetat 27 år i finansbranschen. Nicklas kommer senast (2008-2017) från Invesco Asset Management som Norden ansvarig för institutionell försäljning. Dessförinnan arbetade Nicklas på Fidelity Investments International (2006-2008) som Relationsship Director med ansvar för Nordiska institutionella kunder såväl som ansvar för Wholesale. Tidigare positioner inkluderar Head of Institutional Sales och Senior Client Manager på Nordea (2004-2006) och Investment Director, Vice President på SkandiaLink. På Skandia (1990-1996) och SkandiaLink (1996-2004) var Nicklas bland annat Head of Investment Research Department och vice ordförande i Skandia Global Investment Research Committee.

 

Athanase Industrial Partner, Delägare

 

 [:en]

Magnus Oscarsson, CEO and Partner

Magnus Oscarsson has 33 years of experience within the finance industry. Most recently Magnus was the founder and CEO of Holtback & Partners Asset Management (HPAM) . HPAM managed successfully a Nordic L/S hedgefund and a Nordic long-only fund. Prior to that Magnus was the CEO of Julius Baer Nordic. Magnus´ earlier positions also include partner and member of the management team  with ABG Securities AB, as well as member of the management team and Head of Equities for Erik Penser Bank. Magnus has worked with institutional sales since 1989 targeting Nordic , European and US based clients.

Tom Engman, deputy CEO (CEFA, Chartered European Financial Analyst) and Partner

Tom Engman has 27 years of experience in the financial sector. His previous position was partner of Holtback & Partners Asset Management, as well as manager of a Nordic L/S hedge fund and a Nordic long only fund. Tom previously worked as a manager of the hedge fund Erik Penser Hedge. The fund delivered an extraordinary risk adjusted performance to it´s investors. Tom has also managed HNWI mandates at Erik Penser Bank and at SkandiaBanken, and has also worked as a Performance and Risk Analyst at Öhman Asset Management.

Nicklas Fornander, Head of Sales and Partner

Nicklas Fornander has 30 years of experience within the finance industry. Most recently Nicklas was at Invesco Asset Management (2008-2017), Head of Institutional Sales responsible for the Nordic market. Nicklas previously worked as Relationship Director at Fidelity Investments International (2006-2008) with responsibility for Nordic Institutional Clients as well as Wholesale. Earlier positions include Head of Institutional Sales and Senior Client Manager at Nordea (2004-2006) and Investment Director, Vice President at SkandiaLink. Within the Skandia Group (1990-2004) was Nicklas Head of Investment Research Department and Deputy Chairman for Skandia Global Investment Research Committee. .

 

Athanase Industrial Partner, Partner

 

 

 [:]