Vi har fokus på alternativa investeringar

Företagsledning och ägare

Magnus Oscarsson, VD och delägare

Magnus Oscarsson har 30 års erfarenhet från finansbranschen. Magnus var senast grundare och VD av Holtback & Partners Kapitalförvaltning AB. Fondbolaget förvaltade under framgångsrika former en nordisk L/S hedgefond och en nordisk long/only fond. Magnus var tidigare VD för Julius Baer Nordic. Tidigare ansvarsuppdrag omfattar positioner som partner och medlem i företagsledningen vid ABG Securities AB samt aktiechef och medlem i företagsledningen för Erik Penser Bank. Magnus har sedan 1989 arbetat med institutionell försäljning gentemot kunder i Norden, Europa och USA.  

Tom Engman, vVD (CEFA, Chartered European Financial Analyst) och delägare

Tom Engman har 24 års erfarenhet inom finanssektorn. Tom var senast partner i Holtback & Partners Kapitalförvaltning AB och förvaltare av en nordisk L/S hedgefond och en nordisk long/only fond. Tom har tidigare arbetat som förvaltare av Erik Penser Hedgefond. Fonden genererade en mycket god riskjusterad avkastning till sina andelsägare. Tom har även arbetat som förvaltare av HNWI mandat vid Erik Penser Bank och SkandiaBanken samt som performance och riskanalytiker hos Öhman Kapitalförvaltning. 

Nicklas Fornander, Head of Sales och delägare

Nicklas Fornander har arbetat 27 år i finansbranschen. Nicklas kommer senast (2008-2017) från Invesco Asset Management som Norden ansvarig för institutionell försäljning. Dessförinnan arbetade Nicklas på Fidelity Investments International (2006-2008) som Relationsship Director med ansvar för Nordiska institutionella kunder såväl som ansvar för Wholesale. Tidigare positioner inkluderar Head of Institutional Sales och Senior Client Manager på Nordea (2004-2006) och Investment Director, Vice President på SkandiaLink. På Skandia (1990-1996) och SkandiaLink (1996-2004) var Nicklas bland annat Head of Investment Research Department och vice ordförande i Skandia Global Investment Research Committee.

 

Georg Ehrnrooth, Delägare

Georg Ehrnrooth är indirekt ägare i OE Capital via Topsin Investments S.A. Han är styrelsemedlem i de börsnoterade finska bolagen SAMPO och eQ Oyj (ordförande) och i de indirekt ägda investmentbolagen Geveles Ab, Topsin Investments S.A., Fennogens Investments S.A. och Corbis S.A. Investmentbolagen är aktiva ägare i noterade och onoterade bolag som  eQ Group och Caverion Oyj. Investmentbolagen investerar också i Private Equity och fastigheter. Georg är också styrelseledamot i  Norvestia Oyj, Forcit Oyj, Stiftelsen Paavo Nurmi, Louise & Göran Ehrnrooths stiftelse, Anders Walls stiftelse, Vicus Oy, Aktsiaselts Revino Farming, Revino-Aiand Oü och Slättö Förvaltning AB.