Vi har fokus på alternativa investeringar

Legala partners

Revision
Auktoriserad revisor Anders O Carlsson, PwC

Compliance 
Advokat Björn Wendleby, Harvest Advokatbyrå AB