Vi har fokus på alternativa investeringar

Urvalsprocessen

Vår trovärdighet, rykte och anseende är till stor del beroende på vilka förvaltare vi representerar. Därför lägger vi största vikt vid att identifiera, analysera och genomföra en omfattande utvärdering av dem. Detta för att säkerställa att förvaltarna är bland de främsta inom sina respektive strategier.

För mer information klicka på respektive område i urvalsprocessen nedan:

Idégenerering
Nätverk, media bevakning, möten och fondkonferenser
Screening
Avkastning, risk, allokering, valuta, geografiskt område och produktkategori
Due Diligence
Performance och risk, placeringsfilosofi, förvaltningsstil, investeringsprocess, infrastruktur, organisation, personliga möten och referenser
Urval
Urvalet baseras på, konsistent förvaltning, kompetens inom sin strategi, transparens, organisatorisk, legal och administrativ kvalité
Uppföljning
Uppdatering av performance och risk

Uppföljning av förvaltningsstil, compliance, administration och riskkontroll

Feedback och referenser från investerare och prime brokers