Vi har fokus på alternativa investeringar

Tjänster

OE Capital erbjuder tjänster till förvaltare och investerareVi arbetar med kapitalanskaffning tillsammans med ett exklusivt urval av etablerade internationella förvaltare vilka saknar en lokal närvaro i Norden. För mer information om vår tjänst klicka här.Vi arbetar även med nyetablerade nordiska hedgefonder med en tydlig tillväxtambition. För mer information om vår tjänst klicka här.Vi erbjuder dessutom rådgivning avseende alternativa investeringar åt institutionella investerare. För mer information om vår rådgivningstjänst klicka här.