Vi har fokus på alternativa investeringar

TjänsterServices

OE Capital erbjuder tjänster till förvaltare och investerareVi arbetar med kapitalanskaffning tillsammans med ett exklusivt urval av etablerade internationella förvaltare vilka saknar en lokal närvaro i Norden. För mer information om vår tjänst klicka här.Vi arbetar även med nyetablerade nordiska hedgefonder med en tydlig tillväxtambition. För mer information om vår tjänst klicka här.Vi erbjuder dessutom rådgivning avseende alternativa investeringar åt institutionella investerare. För mer information om vår rådgivningstjänst klicka här.OE Capital offers services to managers and institutional investors.We provide advisory and capital introduction services to a limited selection of established institutional managers who lacks a local presence in the Nordic area. As of February 2014 we will also provide services in Luxembourg and in the Netherlands. For further information, please click on the link.We also work with new established Nordic hedge fund managers with a clear ambition for building AUM. For further information, please  click on the link.OE Capital also offer advice regarding alternative investments for Nordic institutional investors. For further  information, please click on the link.