Vi har fokus på alternativa investeringar

Tjänster för internationella förvaltare

OE Capital är specialiserat på kapitalanskaffning i den nordiska marknaden

Vi har lång och gedigen erfarenhet från finansindustrin, inklusive management, kapitalanskaffning och förvaltning. Vi har även framgångsrikt etablerat fondbolag från grunden och förvaltat hedgefonder. Detta gör att vi har den förståelse och de kunskaper som krävs för att nå framgång med kapitalanskaffning.

OE Capital erbjuder er en lokal resurs som kan komplettera ert kapitalanskaffningsteam. Vi har ett omfattande nätverk och en god kännedom om den nordiska professionella investerarmarknaden. Vi ger er direkt kontakt med investerare som har uttryckt ett intresse för er förvaltningsstil, strategi, geografiskt område och risknivå. Vi har den kompetens som krävs för att introducera era produkter till professionella nordiska investerare.

OE Capital arbetar långsiktigt och i nära samarbete med ett exklusivt urval av förvaltare vilket gör att vi kan fokusera på era produkter och tillsammans med er genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning. Vi representerar endast ett förvaltningsalternativ inom varje strategi och geografiskt område.

Plan
Utveckla historien kring förvaltningsprodukten och hur intresse kan skapas hos investerare i Norden

Fastställa realistiska mål för anskaffat kapital

Klargöra roller och ansvarsområden

Kundkalibrering av OE Capitals investerardatabas

Schemalägga introduktion av produkten till professionella investerare

Introduktion
Kontakta potentiella investerare

Distribution av marknadsföringsmaterial kring produkten och förvaltningsorganisationen

Kontakta media, investeringskonsulter och fondanalytiker

Boka exklusiva möten (one on ones) mellan er och investerare

Boka investerarresor för besök hos er

Uppföljning
Feedback från investerare, fondanalytiker och investeringskonsulter

Feedback från er förvaltningsorganisation

Långsiktighet
Ständig förbättring och utveckling av kapitalanskaffningsprocessen

Löpande bearbetning av befintliga och potentiella investerare

Förståelse
För att vi skall kunna representera er på effektivaste sätt är det av största vikt att OE Capital får djupa kunskaper och förståelse av förvaltningsprodukten, organisationen och framför allt, förvaltarens edge

Analys av trackrecord, presentationsmaterial, hemsida och marknadsbrev

De fem hörnstenarna för en framgångsrik kapitalanskaffning (OE Capital-modellen). För mer information klicka på bilden ovan.