Vi har fokus på alternativa investeringar

Tjänster för nordiska förvaltare

OE Capital är specialister på kapitalanskaffning

Vi har lång och gedigen erfarenhet från finansindustrin, inklusive management, kapitalanskaffning och förvaltning. Vi har även framgångsrikt förvaltat hedgefonder och byggt fondbolag från grunden. Detta gör att vi har den förståelse och de kunskaper som krävs för att nå framgång med kapitalanskaffning.

OE Capital vill arbeta nära och långsiktigt med er och vi kan ses som er outsourcade avdelning för marknadsföring och kapitalanskaffning.

För rätt organisation, med en klar och tydlig strategi och en bra produkt, kommer vi gärna in och stöder er tidigt i utvecklingen av er verksamhet. Samarbetsformen är baserad på långsiktighet och exklusivitet.

Vår ideala förvaltare har:

 • ett historiskt starkt trackrecord
 • unika förvaltaregenskaper inom er investeringsstrategi
 • anskaffat 50 MEUR av närstående investerare
 • tillräcklig kapacitet för att förvalta 500 MEUR

För att nå framgång med kapitalanskaffningsprocessen krävs att grunden är byggd på rätt sätt.

Vi stöder er med rådgivning kring:

 • produktpositionering
 • tekniska och organisatoriska förutsättningar
 • infrastruktur
 • risk- och performancesystem
 • bearbeta databaser som ligger till grund för investerarkollektivets screening av fonder
 • organisatoriska frågor som val av administrator, riskhantering och compliance
 • marknadsföringsmaterial
 • utforma, utveckla och skapa institutionellt marknadsföringsmaterial
 • hemsida
 • due diligence material
 • marknadsbrev

Plan
Utveckla historien kring förvaltningsprodukten och hur intresse skapas hos investerare i Norden

Fastställa realistiska mål för anskaffat kapital

Klargöra roller och ansvarsområden

Kundkalibrering av OE Capitals investerardatabas

Schemalägga introduktion av produkten till professionella investerare

Introduktion
Kontakta potentiella investerare

Distribution av marknadsföringsmaterial kring produkten och förvaltningsorganisationen

Kontakta media, investeringskonsulter och fondanalytiker

Boka exklusiva möten (one on ones) mellan er och investerare

Boka investerarresor för besök hos er

Uppföljning
Feedback från investerare, fondanalytiker och investeringskonsulter

Feedback från er förvaltningsorganisation

Långsiktighet
Ständig förbättring och utveckling av kapitalanskaffningsprocessen

Löpande bearbetning av befintliga och potentiella investerare

Förståelse
För att vi skall kunna representera er på effektivaste sätt är det av största vikt att OE Capital får djupa kunskaper och förståelse av förvaltningsprodukten, organisationen och framför allt, förvaltarens edge

Analys av trackrecord, presentationsmaterial, hemsida och marknadsbrev

De fem hörnstenarna för en framgångsrik kapitalanskaffning – OE Capital-modellen. För mer information klicka på bilden ovan.