Vi har fokus på alternativa investeringar

OE Capital AB rekryterar Nicklas Fornander

OE Capital AB rekryterar Nicklas Fornander

Stockholm, 2017-09-12

Oscarsson & Engman Capital AB (OE Capital) expanderar sin verksamhet och har anställt Nicklas Fornander som Head of Sales. Nicklas Fornander kommer även under hösten 2017 inträda som partner och styrelsemedlem i OE Capital när regulatoriska tillstånd beviljats.

Nicklas kommer närmast från Invesco där han de senaste nio åren ansvarade för den institutionella verksamheten i Norden. Av tidigare anställningar kan nämnas chef för den institutionella försäljningen på Fidelity i Norden, dessförinnan var Nicklas även ansvarig för Nordea Investment Managements institutionella kunder i Sverige. Nicklas inledde sin karriär på Skandia 1990 som Finans och Försäkringsrådgivare. 1996 anställdes han som Fondanalytiker på Skandialink och 1998 som Fondanalyschef och ansvarig för Skandialinks utbud av fonder.  Som Fondanalyschef var han ordförande för både den svenska investerings kommittén, samt vice ordförande för den globala investeringskommittén. Nicklas var medlem av Skandialinks ledningsgrupp fram till 2004. (För att läsa pressrelease vänligen klicka här)

Share