Vi har fokus på alternativa investeringar

[:sv]Affärsidé & Filosofi[:en]Objective & Philosophy[:]

[:sv]

OE_Capital_Affarside-filosofiAffärsidé

”Att anskaffa kapital till ett exklusivt urval av förvaltare, inom skilda strategier och geografiska områden, genom att ge den professionella investeraren tillgång till de främsta förvaltningsprodukterna”

Vår Filosofi

[:en]

OE_Capital_Affarside-filosofiObjective

”To raise capital to an exclusive and concentrated group of fund managers in different investment strategies, by offering the professional investor access to the most excellent investment managers and their products”

Philosophy

[:]