Vi har fokus på alternativa investeringar

Affärsidé & Filosofi

OE_Capital_Affarside-filosofiAffärsidé

”Att anskaffa kapital till ett exklusivt urval av förvaltare, inom skilda strategier och geografiska områden, genom att ge den professionella investeraren tillgång till de främsta förvaltningsprodukterna”

Vår Filosofi