Vi har fokus på alternativa investeringar

Styrelse

 

Bolagsstyrning

 

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Styrning, ledning och kontroll i Bolaget fördelas mellan ägare, styrelse samt den verkställande direktören. Bolaget har även ett antal interna kontrollfunktioner. Bolagets verksamheter följer de regler och rekommendationer som gäller i de länder där Bolaget är verksamt. Styrningen inom Bolaget regleras av ett antal interna policydokument och instruktioner som granskas och uppdateras årligen av styrelsen. Härutöver finns detaljerade interna regelverk som styr Bolagets affärsverksamhet

 

Styrelseordförande, Björn Ulvgården

Björn Ulvgården är styrelseordförande. Björn har arbetat som advokat mellan 1993-2011 och b la byggt upp Hellström & Partners Advokatbyrå. Björn har även vart delägare i PriceWaterhouseCoopers mellan 2011-2019 ansvarig för Corporate Finance Legal. Tidigare har han vart ordförande i Granitfonder och är för närvarande styrelseledamot i Nordic Car Logistic samt i Stiftelse Gudrun Sjöden.

Styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar är  Magnus Oscarsson, Tom Engman och Nicklas Fornander se Medarbetare