Vi har fokus på alternativa investeringar

Styrelse

 

Bolagsstyrning

 

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Styrning, ledning och kontroll i Bolaget fördelas mellan ägare, styrelse samt den verkställande direktören. Bolaget har även ett antal interna kontrollfunktioner. Bolagets verksamheter följer de regler och rekommendationer som gäller i de länder där Bolaget är verksamt. Styrningen inom Bolaget regleras av ett antal interna policydokument och instruktioner som granskas och uppdateras årligen av styrelsen. Härutöver finns detaljerade interna regelverk som styr Bolagets affärsverksamhet

 

Styrelseordförande, Georg Ehrnrooth

Georg Ehrnrooth är styrelseordförande i eQ Oyj och i de indirekt ägda investmentbolagen Geveles Ab, Topsin Investments S.A., Fennogens Investments S.A. och Corbis S.A. Investmentbolagen ärEhrnroothG aktiva ägare i noterade och onoterade bolag som  eQ Group och Caverion Oyj. Investmentbolagen investerar också i Private Equity och fastigheter. Georg är också styrelseledamot i  Norvestia Oyj, Forcit Oyj, Stiftelsen Paavo Nurmi, Louise & Göran Ehrnrooths stiftelse, Anders Walls stiftelse, Vicus Oy, Aktsiaselts Revino Farming, Revino-Aiand Oü, Slättö Förvaltning AB och LWM Corporate Services S.A.

Hans_LundStyrelsemedlemmar

Hans Lund, oberoende styrelseledamot

Hans Lund har arbetat 40 år i de finansiella marknaderna varav senast (2001-2012) som förvaltare av institutionella uppdrag hos SEB Wealth Management. Hans har innehaft liknande postitioner inom Nordea, Swedbank och Götabanken. Hans är skattmästare i stiftelsen Stockholms fasta försvar och sakkunnig rådgivare till Håkanssons stiftelse.

Övriga styrelsemedlemmar är  Magnus Oscarsson, Tom Engman och Nicklas Fornander se Medarbetare