Vi har fokus på alternativa investeringar

[:sv]Styrelse[:en]Board of Directors[:]

[:sv]

 

Bolagsstyrning

 

Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Styrning, ledning och kontroll i Bolaget fördelas mellan ägare, styrelse samt den verkställande direktören. Bolaget har även ett antal interna kontrollfunktioner. Bolagets verksamheter följer de regler och rekommendationer som gäller i de länder där Bolaget är verksamt. Styrningen inom Bolaget regleras av ett antal interna policydokument och instruktioner som granskas och uppdateras årligen av styrelsen. Härutöver finns detaljerade interna regelverk som styr Bolagets affärsverksamhet

 

Styrelseordförande, Björn Ulvgården

Björn Ulvgården är styrelseordförande. Björn har arbetat som advokat mellan 1993-2011 och b la byggt upp Hellström & Partners Advokatbyrå. Björn har även vart delägare i PriceWaterhouseCoopers mellan 2011-2019 ansvarig för Corporate Finance Legal. Tidigare har han vart ordförande i Granitfonder och är för närvarande styrelseledamot i Nordic Car Logistic samt i Stiftelse Gudrun Sjöden.

Styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar är  Magnus Oscarsson, Tom Engman och Nicklas Fornander se Medarbetare[:en]

Chairman of the Board, Björn Ulvgården

Björn Ulvgården is Chairman. Björn was a Partner at PriceWaterhouseCoopers 2011-2019 responsible for Corporate Finance Legal. He also has a background as Lawyer in 1993-2011 and was crucial in the establishment and development of a midsized Swedish Law firm. He held a position as Chairman of the Board of Directors for a Swedish Fundmanagement Company and is a member of the Board of Directors in the Foundation Gudrun Sjöden.

Members of the Board of Directors

Members of the Board of Directors are Magnus Oscarsson, Tom Engman and Nicklas Fornander See Management.[:]